Lyckat antitobaksprojekt lyfts på Riksstämman

"Man tecknar helt enkelt ett avtal om att vara tobaksfria tillsammans. När vi är ute och berättar om detta är ungdomarna väldigt positiva och intresserade", säger Inger Eriksson.

På onsdag . i nästa vecka drar Sveriges Tandläkarförbund igång årets Riksstämma som i år genomförs digitalt. Svenska Tandsköterskeförbundet är inbjudna och kommer att delta i en diskussion om hur man bäst kan tackla tobak i tandvården genom att presentera en lyckad satsning från Västernorrland kallad Tobaksfri duo.

Det är under Riksstämmans första dag som programpunkten Tackla tobak i tandvården ska avhandlas med medverkan från Marie Udén, förbundsordförande på Svenska Tandsköterskeförbundet. För att inspirera till hur man kan arbeta för att motverka användning av tobak bland ungdomar kommer en film om projektet Tobaksfri Duo från Region Västernorrland att visas upp. Det är en satsning som utförs av Folktandvården i Västernorrland och som bygger på en metod som genomförs i nära samverkan med både skolor och kommuner i regionen. Metoden har funnits i Västerbotten sedan tidigt 90-tal och har blivit väldigt framgångsrik.

Träffar sjätteklassare

En som arbetat i projektet sedan tre år tillbaka är tandsköterskan Inger Eriksson.

– Jag är anställd inom Folktandvården, men gör detta på halvtid. Vi är en och en halv tjänst totalt som åker runt och besöker skolor som vill delta. Vi träffar sjätteklassare och berättar om tobakens verkningar, miljöproblematik och om det kontrakt som vi kallar för Tobaksfri duo, säger hon.

Kontraktet är kärnan i metoden och skrivs mellan en elev och en vuxen i elevens närhet. Genom kontraktet försäkrar sig eleven att vara tobaksfri fram till årskurs nio. På samma sätt ska även den vuxna personen vara tobaksfri.

– Man tecknar helt enkelt ett avtal om att vara tobaksfria tillsammans. När vi är ute och berättar om detta är ungdomarna väldigt positiva och intresserade av detta, säger Inger Eriksson.

Hoppas kunna inspirera

Genom att Tobaksfri duo nu får chansen att synas under Riksstämman hoppas Inger Eriksson att liknande satsningar kan få fart även i andra delar av landet.

– Det här är ett väldigt bra arbetssätt om man vill få kontakt med våra ungdomar för att informera dem om tobakens skadeverkningar. Det får dem att känna sig engagerade och samtidigt känna att de tar ett beslut på vägen in i vuxenvärlden, säger hon.

Anmälan till Riksstämman den 11 till 12 november öppnade den 2 november. Att medverka kostar 100 kronor, vilket ger tillgång till alla seminarier som sänds under de två dagarna under ett års tid.