Young woman using smartphone late at night. Mobile phone addiction. Bored teenager texting in her room. Teen girl sending messages with cellphone. Lonely tired person. Sleepless lady with insomnia.

”Den rekommendation som kom efterföljdes inte . Jag mådde så dåligt av detta och jag påpekade situationen flera gånger till vår klinikledning men fick inget gehör”, skriver frågeställaren.