Flag of Denmark in focus among other European countries flags

”Det var mycket intressanta och givande möten, om hur utbildningarna fungerade i de olika länderna. Detta låg delvis till grund för de mål som senare sattes för tandsköterskornas grundkompetens 2025 i de nordiska länderna.” ​​​