Protetik bettfyssektionen 2022

2022 Sektionen planerar och hoppas få genomföra kurs i maj .
Information kommer här samt via mail till sektionens medlemmar.