Pensive teenager boy smoking nervously, planning his future, cruel reality

Konferensen belyser tandvårdens roll i tobaksfrågan. Hur kan vi lägga upp det to-bakspreventiva arbetet på kliniken? Hur kan vi arbeta med patienterna?