STF Svenska tandsköterskeförbundet SEKTIONEN FÖR PROTETIK OCH BETTFYSIOLOGI INBJUDAN 26 maj 2021

Välkommen till digital kurs och årsmöte för sektionen .

Sektionsstyrelsen har nöjet att få bjuda på två intressanta föreläsningar.
Detta i samband med sektionens årsmöte.

Information om kommande kurs samt lite om tandsköterskeförbundet.

Programmet är:

Onsdagen den 26/5 2021
Kl 15.00-15.30 ”Att upptäcka och behandla rörelserädsla”
Föreläsare Einar Hansson, Övertandläkare vid Klinisk bettfysiologi, Jönköping.

Kl 15.30-16.00 ”Tandvård för personer med ett sällsynt hälsotillstånd”
Föreläsare Annica Krogell, Koordinator/tandsköterska vid Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd, Jönköping.

Kl 16.00-16.15 Förbundsordförande Marie Udén, STF, informerar om förbundet.

Kl 16.15-17.15 Årsmöte för sektionen Protetik och bettfysiologi.

För att kunna genomföra detta behöver vi en föranmälan av Dig som vill delta. Senast 3/5 behöver vi ha din anmälan skickad till
catrin@peterschulz.se

Instruktioner för att kunna delta kommer efter anmälan.

Kontaktpersoner; Annica Krogell v.ordf. mobil(privat) 0733-967196
Catrin Rönnholm sekr. mobil(privat) 070-2188630
VÄLKOMMEN!