Framgång för digital klinik

De vanligaste fallen har varit barn som slagit sig på munnen och kanske slagit av eller ut en tand, inflammation i visdomständer, värk eller svullnad. Foto: Ebba Strömqvist

Kring tusen patienter, . och tre av fyra har kunnat få hjälp direkt. Det är facit efter första året med digital tandvårdsklinik i Västra Götalands Folktandvård.

I slutet av april i fjol lanserades möjligheten för boende i Västra Götalandsregionen att ”besöka” Folktandvården genom videosamtal i en app. Sedan dess har cirka tusen patienter gjort bokade besök, drop in-besök eller kommunicerat via meddelandefunktionen. Så många som 73 procent har kunnat få hjälp direkt av de tandläkare som jobbar med videosamtalen, resten har hänvisats till en fysisk klinik.

De vanligaste fallen har varit barn som slagit sig på munnen och kanske slagit av eller ut en tand, inflammation i visdomständer, värk eller svullnad. Den digitala kliniken har också hanterat käksledsbesvär, slemhinneförändringar och frågor kring munhygien eller rådgivning till tandvårdsrädda.

Folktandvården har skickat ut en enkät till patienter som använt sig av videosamtalen. Svaren blev väldigt positiva, säger Leila Cosic som är applikationsspecialist på Folktandvården Västra Götaland.

– Patienterna är helt nöjda. Precis alla svarar att de skulle rekommendera Folktandvården Online. Nästan alla säger att de skulle kunna tänka sig att besöka den igen. Alla parametrar får positivt betyg: bemötande, teknik, tydlighet, hur enkelt det är att ladda ner appen och så vidare, säger hon.

Som helhet är nära 72 procent av de som svarat väldigt positiva och resten positiva. Några önskemål har kommit in om att förtydliga vissa funktioner i appen, bland annat en bättre förklaring av ”lobbyn”, som är till för drop in-besökare. Folktandvårdens data visar att de allra flesta patienter får vänta högst fem minuter i lobbyn.

Från början var fyra tandläkare och en tandsköterska involverade i projektet, men nu är bara två av tandläkarna kvar. De befinner sig fysiskt i Stenungsund och i Björkekärr i Göteborg, har tillgång till patienternas journaler och eventuella röntgenbilder. De säger själva att de känner sig trygga med att ställa diagnos på patienterna, eftersom de syns tydligt i bild. Och vid minsta osäkerhet hänvisar de vidare till fysiska kliniker.

Leila Cosic säger att digitala vårdmöten är här för att stanna i Folktandvården Västra Götaland.

– Hur de kommer att utformas på sikt beror på vad patienterna har för behov och önskningar. Patienterna är välkomna att fortsätta använda Folktandvården Online.