Nya arbetsgrupper inom STF

Svenska Tandsköterskeförbundets avtryck är tydliga, inte minst när det gäller i utbildningsfrågan och certifieringen av tandsköterskor

Marknadsfrågor och medlemsfrågor . . Det är fokusområdena för de två nya arbetsgrupperna som förbundsstyrelsen fattade beslut om under dess senaste möte.
– Det är viktigt för oss som yrkesförbund att vara proaktiva, de två nya arbetsgrupperna skall både att stärka förbundet utåt och samtidigt arbeta ännu tydligare för medlemmarnas bästa, säger Marie Udén, Svenska Tandsköterskeförbundets ordförande.

Svenska Tandsköterskeförbundet fortsätter arbetet med att växa och har en viktig roll som yrkesförbund. Avtrycken är tydliga, inte minst när det gäller i utbildningsfrågan och certifieringen av tandsköterskor. Förbundet är också remissinstans i många tandvårdsrelaterade frågor, ett arbete som kräver mycket tid och kunskap, men som inte alltid märks utåt.

– Det är väl lite oss i ett nötskal, säger Marie Udén. Vi gör och påverkar väldigt mycket, på många nivåer, men det syns inte alltid utåt.

Det vill man nu ändra på och de två nya arbetsgrupperna med fokus på marknads- och medlemsfrågor är en del i den processen.

– Vi måste ta för oss mer, visa vår styrka och att vi är ett förbund att räkna med, både för våra medlemmar och övriga samtalsparter, säger Marie.

Ett tydligare marknadsfokus öppnar också dörren för andra organisationer, och företag, att knyta sig närmare Svenska Tandsköterskeförbundet. Och intresset är stort, det märks inte minst under Yrkeskonferensen som förbundet arrangerar varje år i Stockholm.

– Vi får många samtal inför vår årliga yrkeskonferens från marknadens olika intressenter om hur man kan synas och vara en del av konferensen. Vi tandsköterskor är högintressanta för dem och det skall vi naturligtvis på ett sunt sätt dra nytta av, säger Marie.