Waiting room, security rules. Young girl sitting, waiting with arms crossed, wearing protective face mask, in coronavirus time

9 av 10 patienter tycker att både branschen i stort och att den klinik man besöker har hanterat effekterna av pandemin mycket bra, både vid själva behandlingstillfället och på det sätt man skött kunddialogen.