Upset depressed young woman lying on couch feeling strong headache

För patienter med lindriga symtom som kan föregå potentiellt allvarliga tillstånd, som stroke och hjärtinfarkt, kan en väntan att uppsöka vård leda till allvarliga effekter eller funktionsnedsättningar.