Våld mot barn upptäcks i tandläkarstolen

I kontakten med Folktandvården . upptäcks varje år många barn som far illa. Under det senaste året har antalet orosanmälningar från tandvården ökat i storstadsregioner uppger SVT. Enligt socialtjänstlagen är tandvården skyldig att göra en orosanmälan när det finns en misstanke om våld mot barn eller om underlåtenhet gällande barns rätt till tandvård.

I region Skåne finns ingen tillgänglig statistik för orosanmälningar på samma sätt som i Stockholm och Västra Götaland, men arbetet med att motverka våld och vanvård mot barn är ständigt uppe till diskussion. Personalen går utbildningar för att alla ska veta vad lagen säger och vilka tecken man ska leta efter när man misstänker att ett barn inte mår bra.

– Ett stort behandlingsbehov i munnen som inte riktigt går att förklara, synliga blåmärken runt ansiktet och att det saknas tänder på ställen man inte slår i när man trillar av cykeln kan vara sådant man anmäler för. När vår anmälan kommer in är det ofta den sista pusselbiten som socialtjänsten behöver när de fattat misstanke om vanvård, säger Maria Mathioudaki till SVT.

Folktandvården är enligt socialtjänstlagen skyldig att göra en orosanmälan när det finns en misstanke om våld mot barn eller om underlåtenhet gällande barns rätt till tandvård, det vill säga att barnen uteblir från besök som de är kallade till.

I Västra Götaland utbildas personalen inom Folktandvården för att upptäcka hur vuxnas våld mot barn ser ut. Bland tecknen över våld kan vara blåmärken och hår som saknas på delar av huvudet. Carina Eliason är chef för regionens kompetenscentrum.

– Är det sexuella övergrepp kan den vuxne har tagit tag i öronen vid orala övergrepp, och då ska man se upp för blåmärken och sår bakom öronen. Ser man som tandläkare sådana här tecken på våld får man börja ställa frågor, säger hon.

Eva-Karin Bergström, enhetschef på Hälsoodontologiska enheten på Folktandvården i Västra Götaland, medger att det skett en ökning det senaste åren, men varken kan eller vill uttala sig om det finns en koppling till pandemin och att fler barn då skulle hållas hemma och fara illa.

Antalet orosanmälningar på barn från Folktandvården i Stockholm har ökat från 470 till 720 mellan 2019 och 2020.

 

Källa: SVT