Många effekter av pandemin inom Nordisk tandvård

I Sverige minskade antalet besök inom tandvården under förra året mot år 2019. Även i Norge, Danmark och Finland har liknande mönster synts, men också andra effekter.

Pandemin har haft . både kortsiktiga och långsiktiga effekter på den svenska tandvården. Även i våra nordiska grannländer syns effekter i form av längre väntetider men också förbättringar.

Enligt den stora tandhälsorapporten 2021, framtagen av Aqua Dental, minskade antalet besök inom svensk tandvård med nära två miljoner under förra året mot år 2019. Även i Norge, Danmark och Finland har liknande mönster synts, men också andra effekter.

I Finland medförde pandemin att mer eller mindre en miljon patientbesök blev inställda, vilket orsakat långa köer som fortfarande påverkar tandvården.

– Situationen är olika i olika delar av Finland, men vi har kvar köer orsakade av pandemin när det gäller rutinkontroller, säger Anna Chainier, tandvårdsrådgivare på Finlands tandläkarförening.

Under den mest akuta fasen förra året fick tandvårdsmottagningar i en del finska städer stängas helt. Istället användes personalen för att bistå arbetet med att utföra coronatestning. Anna Chainier menar dock att läget inom den finska tandvården börjat normaliseras, men att vardagen för tandläkare och tandsköterskor förändrats.

– Även om läget med pandemin blivit bättre så använder personalen fortfarande skyddsutrustning varje dag, bland annat ansiktsmasker och visir så det här påverkar absolut allas vardag.

Hon tror att användandet av skyddsutrustning är något som kommer att fortsätta även efter att pandemin är över.

– Det är min känsla. Vi har alltid använt ansiktsmasker, men nu rekommenderas att vi ska använda de här FFP2-maskerna som har en högre standard. Dessutom tror jag att även ansiktsvisiren kommer att finnas kvar, säger hon.

Kortare köer inom privat dansk tandvård

Även i Danmark har det varit långa väntetider på grund av stängda mottagningar och avbokningar av besök från patienterna. Men enligt Tandlægeforeningens kommunikationschef Charlotte Bender skiljer sig väntetiderna mellan privata och offentliga kliniker. 

– Den kommunala tandvården till barn och unga, samt till äldre blev nedstängd och där är det fortfarande långa väntetider. Men talar vi om privat tandvård till vuxna över 18 år så var de klinikerna stängda bara under en kortare tid och de har lyckats hämta in köerna igen och har samma omsättning nu som före pandemin, säger hon.

När det kommer till arbetsmetoder och förändrade rutiner så ser inte Charlotte Bender att den danska tandvården blivit förändrad i någon större bemärkelse av pandemin, inte ens när det kommer till den personliga skyddsutrustningen.

– Maskerna är borta och vi är tillbaka till så det var före pandemin. Vi följer de nationella riktlinjer som tagits fram och där finns inga sådana restriktioner kvar, säger Charlotte Bender.

Dock har en förändring skett och det är synen på tandvården som viktig samhällsfunktion.

– Tandvården har numera blivit en del av det som kallas sundhedsberedskaben och så var det inte före pandemin. Nu ska även tandvården hållas öppen under en pandemi, säger Charlotte Bender. 

Rutiner har stramats upp i Norge

Även i Norge har det varit stora problem med köer orsakade av inställda undersökningar i kombination med införandet av nya rutiner och att patienterna själva ställt in besök.

– Det är många patienter som skulle ha blivit behandlade som inte blivit det, man ligger långt efter med rutinmässig inkallning och behandling. Totalt sett har det medfört en mindre intjäning både för privat och offentlig sektor som bara delvis blivit kompenserad av regeringen, säger Morten Rolstad, generalsekreterare på Den norske tannlegeforening.

När pandemin slog till blev de norska myndigheternas uppdrag till tandvården att se till så att akutmottagningarna kunde hållas öppna, samtidigt som de normala behandlingarna skulle ställas in.

– Det gjorde att man inte kunde stänga samtidigt som man i princip hade noll kronor i intäkt. Samtidigt fick den offentliga tandvården i uppdrag att upprätta smittokliniker där smittade patienter kunde tas emot och det tog väldigt lång tid att etablera eftersom det inte fanns rutiner, utrustning och personal för det, säger han. 

Men trots det tuffa läget och bristande kompensationssystem, så är det enligt Morten Rolstad inga kliniker som tvingats gå i konkurs relaterat till pandemin. Och nu är den norska tandvården tillbaka i normal drift, men med nya rutiner för smittskydd.

– Tandvården var bra på smittskydd redan före pandemin, men nu har de rutinerna stramats upp ganska mycket. Det är längre tid mellan varje patient så det finns tid för rengöring av både utrustning och ytor, säger Morten Rolstad. 

Med tanke på att smittspridningen ökar igen även i Norge är det oklart hur gällande restriktioner kommer att förändras. Men oavsett menar Morten Rolstad att både den norska tandvården och befolkningen lärt sig mycket av pandemin.

– Många av de här enklare skyddsåtgärderna kommer nog att leva vidare, så om att använda handdesinfektion av patienter och att man kommer att hålla sig hemma i högre grad om man inte känner sig frisk, säger han.