Upset female dentist tired after procedures with patient

”Nu har vi en arbetsföreskrift som förtydligar ansvaret på arbetsgivare, säger Marie Udén, ordförande Svenska Tandsköterskeförbundet.”