Rikstämman blir fysisk

Årets program är mer innehållsrikt än någonsin med över 60 programpunkter och Future Labs, om framtidens tandvård. Hela eventet är covid-säkrat och följer Folkhälsoinstitutet rekommendationer.

Odontologiska Riksstämman 2021, 17-19 november, öppnar i år portarna för fysiska besök .

– Årets Riksstämma kommer att ge dig viktig kunskap hur din framtid kommer att se ut. Dessutom, efter två års isolation, får du nu äntligen en möjlighet att ta upp gamla och skapa nya kontakter, säger Hans Sandberg, ordförande Riksstämmenämnden.

Tillsammans med Swedental ger Odontologiska Riksstämman en aktuell och komplett bild av forskning, produktnyheter, utveckling och framtid. Ett tillfälle för hela tandvårdsteamet att samlas och träffa leverantörer i ett professionellt sammanhang.

Eftersom förra årets Riksstämma blev digital erbjuds möjligheten att tillgodogöra dig Riksstämman 2020:s program genom Riksstämman Play. Man kan anmäla sig fram till och med oktober 2021.