Pretty future dentist at university

”Den kraftiga ökningen av antalet studenter är jämt fördelad geografiskt, vi har fått en tillströmning från hela landet”, säger Marie Udén.