Patienter mycket nöjda med sina implantat trots lägesförändringar

Tillsammans med sin forskargrupp publicerade Nicole i somras den studie som undersökt 3D-tandrörelse för enstaka implantat i övre framtandspartiet samt det estetiska resultatet av behandlingen.

Nicole Winitsky, . specialisttandläkare och forskare på Folktandvården Stockholm, har genom sitt doktorandprojekt publicerat en ny studie om framtandsimplantat. Studien visar att patienterna är mycket nöjda med utseendet trots att implantatet över tid blir kortare än omgivande tänder.  

Nicole Winitsky är specialisttandläkare på avdelningen för protetik vid Folktandvården Eastmaninstitutet och doktorand vid Karolinska Institutet. Hennes forskning handlar om enstaka tandimplantat i överkäkens framtandsparti. Det är sedan tidigare känt att dessa implantat med tiden hamnar i en position där de blir kortare än omgivande tänder, så kallad infraposition. Detta beror på att metallen i implantatet inte förändrar sig så som levande vävnad gör.

Tillsammans med sin forskargrupp publicerade Nicole i somras den studie som undersökt 3D-tandrörelse för enstaka implantat i övre framtandspartiet samt det estetiska resultatet av behandlingen.

Studien visar att implantaten har ändrat läge och hamnat i större infraposition under de 14–20 år som studien har pågått. Trots infraposition var patienterna generellt sett mycket nöjda med det estetiska resultatet medan behandlaren inte var lika nöjd. Resultaten pekar också på att infraposition påverkas av patientens ansiktsform, om tandkronan är i kontakt med andra tänder vid sammanbitning och om tandförlusten orsakas av ett trauma. Implantat som satts in för att ersätta tand som förlorats vid trauma rörde sig inte lika mycket som implantat där det fanns andra orsaker till tandlossning.

Ny krona på implantatet kan lösa infrapositionen

Resultaten visar att alla patienter med framtandsimplantat med tiden får mer eller mindre infraposition av sina kronor. Då dessa förändringar sker långsamt under en längre tid så är de flesta patienterna inte störda och många inte ens medvetna om detta.

– Det är viktigt att vid planeringen av behandlingen informera patienten om att förändring av tandens läge kommer att ske och identifiera hos vilka patienter det kan komma att bli ett problem. I många fall kan man också lösa lägesförändringen genom att göra en ny krona på implantatet, säger Nicole Winitsky.

Siktar på avhandling nästa år

Nicole Winitskys pågående forskningsprojekt rör just implantatstödda enstaka kronor i överkäksfronten, där överlevnad, framgång och komplikationer samt sambandet mellan olika riskfaktorer och infraposition undersökts. Hon tittar även på skillnader i bitkraft på tänder som är sammanbundna i broar respektive fristående invid ett implantat. Hon genomförde sin halvtidskontroll i december 2019 och siktar mot en avhandling 2022.