Uppdaterade rekommendationer om testning

Fortsatt testning rekommenderas för personer som vet att de har blivit exponerade för smittan eller ingår i en smittspårningskedja. Det gäller även om de är fullvaccinerade.

Folkhälsomyndigheten . uppdaterar sina testrekommendationer den 1 november för att fokusera på miljöer och grupper där det finns risk för allvarliga konsekvenser och spridning vid covid-19.

Testning rekommenderas fortsatt vid symtom för alla ovaccinerade personer från förskoleklass och uppåt som inte nyligen genomgått covid-19. Testning rekommenderas också fortsatt – oberoende av vaccination – för personal inom äldreomsorg, LSS-verksamhet och hälso- och sjukvård samt äldreomsorgstagare, äldre inom LSS-verksamhet och vid behov av vård och behandling för misstänkt covid-19.

Andra grupper som fortsatt rekommenderas testning är personer som vet att de har blivit exponerade för smittan eller ingår i en smittspårningskedja. Det gäller även om de är fullvaccinerade.

Ovaccinerade personer som inte genomgått covid-19 under det senaste halvåret rekommenderas också fortsatt testning efter vistelse i land utanför Norden. Detta gäller även utan symtom

Fullvaccinerade barn, unga och vuxna och de som nyligen haft covid-19, behöver från och med den 1 november generellt inte testas för covid-19 vid nytillkomna luftvägssymtom eller feber. Som tidigare gäller också att små barn i förskoleåldern (upp till förskoleklass) inte testas.

Kan genomföras på grund av hög vaccinationstäckning

De nya rekommendationerna som träder i kraft den 1 november sker mot bakgrund av att stora delar i befolkningen över 16 år nu är fullvaccinerad. Genom vaccinationerna har riskerna för att drabbas av allvarliga konsekvenser till följd av covid-19 minskat, liksom risken för omfattande smittspridning. De nya rekommendationerna fokuserar på relevanta miljöer och personer där det fortsatt finns en risk för omfattande spridning och allvarliga konsekvenser av sjukdom.

– Det viktigaste är att fokusera testningen på miljöer och grupper där det finns risk för konsekvenser av covid-19 och där vi bedömer att testningen är ändamålsenlig och gör skillnad. Den omfattande testningen bland fullvaccinerade personer bedöms inte längre vara motiverad, säger biträdande statsepidemiolog och avdelningschef Karin Tegmark Wisell.

För att minska risken allmänt för smittspridning av olika luftvägsinfektioner, särskilt RS och influensa, finns det skäl till att alla i samhället behöver stanna hemma vid nytillkomna förkylningssymtom eller feber. Vid konstaterad covid-19 gäller dessutom även fortsättningsvis särskilda bestämmelser om att stanna hemma.

– En annan viktig anledning är att förhindra att smittan kommer in i känsliga miljöer, för att skydda sårbara grupper som riskerar att drabbas av allvarlig sjukdom till följd av covid-19. Det är fortsatt angeläget att testa alla ovaccinerade vid symtom liksom i miljöer där det finns risker för allvarliga konsekvenser och omfattande smittspridning och på så sätt kunna upptäcka smittan tidigt för att förhindra smittspridning, säger biträdande statsepidemiolog och avdelningschef Karin Tegmark Wisell.