Hälsopromotörer-redigerad

Hälsopromotörer . Från vänster: Henrik Beyer – Nordöstra Göteborg, Kristin Hammarsträng – Sylte och Dalaberg, Therese Eklöf – Borås, Hanna Wetterling – Åmål, Jennie Gustafsson-Hillerström – Nordöstra Göteborg, Christina Bertling – projektledare och hälsopromotör i Biskopsgården (i mitten). Fotograf/Källa: Folktandvården Västra Götaland