450

”Studierna visar att patienternas livskvalitet påverkades positivt av rotbehandling . Däremot är det oklart om behandlingen är kostnadseffektiv i jämförelse med att ta bort tanden, vilket särskilt gäller för kindtänderna”, säger Emma Wigsten. (Foto: Caroline Ardbo)