450

Maria Snögren, doktorand vid Högskolan i Skövde, får Astrid Janzons stipendium för sin forskning. Hon vurmar för vård av äldre och menar att munhälsan måste ses som en del av en helheten när det gäller vård av äldre.