Ovanligt med felaktiga utbetalningar inom tandvården

Det statliga tandvårdsstödet är komplext, och därmed ibland svårtolkat, då det består av en mängd olika medicinska tillstånd och åtgärder som berättigar till ersättning.

Felaktiga utbetalningar . inom det statliga tandvårdsstödet är ovanliga. De är ungefär på samma nivå som andelen felaktiga utbetalningar inom övriga socialförsäkringar. Detta trots att staten överlåtit administrationen av tandvårdsstödet till branschen. 

– Privattandläkarna anser att det är nödvändigt och bra att tandvården granskas och att myndigheterna agerar för att komma åt kriminell verksamhet. Det är viktigt att ett välfungerade tandvårdsstöd, som ger patienterna en tandvård i absolut världsklass, och som innehåller en låg andel felaktiga utbetalningar inte saboteras av kriminella aktörer. Värt att poängtera är att Försäkringskassan vid tidigare granskningar har konstaterat att det förekommer en liten andel felaktiga utbetalningar av tandvårdsstödet, säger Merit Lindberg, vd för Privattandläkarna, i en kommentar till Dagens Nyheters granskning av tandvården.

Årligen får cirka 4 miljoner patienter en utbetalning från det statliga tandvårdsstödet. Totalt utbetalas cirka 6,6 miljarder kronor. Utbetalningen sker inte direkt till den enskilde, utan till vårdgivaren som både bedömer om den enskilde har rätt till stöd och administrerar själva stödet. Skiljer sig vårdgivarnas bedömning från Försäkringskassans får vårdgivaren betala tillbaka stödet och stå för kostnaden.

Det statliga tandvårdsstödet är komplext, och därmed ibland svårtolkat, då det består av en mängd olika medicinska tillstånd och åtgärder som berättigar till ersättning. Försäkringskassans kontroller visar att drygt 60 procent av alla kontroller inte ledde till några återkrav alls. I ytterligare 20 procent av kontrollerna var återkraven på under 1 000 kronor. Den vanligaste orsaken till återkrav var att Försäkringskassan inte ansåg att vårdgivaren dokumenterat patientens tillstånd eller utförda åtgärder tillräckligt noga. I över 75 procent av fallen bedömde Försäkringskassan att det inte skedde med avsikt.

Det finns dock exempel på grovt överutnyttjade av det statliga tandvårdsstödet. Privattandläkarna välkomnar därför att Försäkringskassan de senaste åren fått utökade möjligheter att genomföra sanktioner mot oseriösa aktörer. Det är också Privattandläkarnas uppfattning att Försäkringskassan även har blivit bättre på att rikta sina kontroller mot just oseriösa aktörer.