Customer making payment using credit card contactless with a credit card reader machine in modern pharmacy. NFC technology

Det statliga tandvårdsstödet är komplext, och därmed ibland svårtolkat, då det består av en mängd olika medicinska tillstånd och åtgärder som berättigar till ersättning.