450

”Med en ökande delegering på landets tandvårdskliniker, blir det allt viktigare att tandsköterskorna har rätt kompetens, säger Marie Udén”, ordförande Svenska Tandsköterskeförbundet.