450

Anna Lundqvist, idag områdeschef i Folktandvården VGR, och Anna-Karin Wagner, utvecklingschef och cheftandläkare i Folktandvården Västmanland, börjar som allmäntandvårdschef respektive chef för hälsofrämjande utveckling. Båda ingår i Folktandvården Skånes ledning och tillträder sina tjänster i april.