450

”Med byggnation på campus kan vi bidra med samverkan, forskning och utbildning i framkant, för en bättre tandvård och tandhälsa i hela landet,” säger Mats Jackson, prorektor vid Jönköping University.