Nominera till Svenska Hygienpriset

Målet med arbetet har varit att skapa en tydlig arbetsbeskrivning för alla inom tandvården.

Nominera någon . som har åstadkommit en förändring! Vårdrelaterade infektioner är ett problem och risken för smittspridning är stor inom all vård. Förebyggande arbete är av största vikt. Syftet med priset är att öka medvetenheten om vikten av att tillämpa goda rutiner för att uppnå en god hygienisk standard.

Svenska hygienpriset tillfaller organisation, företag, arbetsplats eller enskild person som genomfört åtgärder som givit förbättringar inom hygienområdet, i hälso-och sjukvård, vård-och omsorg, tandvård eller djursjukvård inklusive deras serviceverksamheter.

Juryn består av sakkunniga inom Svensk Förening för Vårdhygien:
• Gunnar Hagström, Konsult inom Vårdhygien och Sterilisering, styrelserepresentant för Svensk förening för Vårdhygien
• Susanne Wiklund, Hygiensjuksköterska, Adj. Lektor i Folkhälsovetenskap, NAG Vårdhygien
• Inger Spencer, konsult och rådgivare inom vårdhygien tandvård
• Kerstin Vikman, veterinär.

Prisutdelare:
• Axel Ros, chefläkare Region Jönköping.
• Bengt Wittesjö, ordförande Svensk Förening för Vårdhygien (SFVH).

Förslag på pristagare kan inkomma från organisation/företag/arbetsplats eller enskild person. Det ska innehålla namn, adress och mailadress på nominerad med en motivering. OBS! Även namn, adress och mailadress till den som skickat in nomineringen ska bifogas.

Förslag mailas till inger.spencer@hotmail.com senast den 18 mars 2022. Vid eventuella frågor ring Inger Spencer 0702 631 557

Prisutdelning sker i samband med Svensk Förening för Vårdhygiens hygiendagar i Jönköping 27 april 2022

Välkommen med din/er nominering!