Satsning på digitala skannrar fortsätter

Sedan 2020 har 68 kliniker infört det nya arbetssättet och under det första halvåret 2022 kommer ytterligare drygt 50 kliniker att använda denna teknik. Foto: Stefan Svensson

Den 15 december . beslutade tandvårdsstyrelsen om investeringsplan 2022. Mellan 2020 och 2021 har Folktandvården Västra Götaland investerat i cirka 100 digitala intraorala skannrar – nu fortsätter satsningen.

Tekniken används för att ta avtryck på tänderna, till exempel för att göra en ny krona .
– De digitala intraorala skannrarna underlättar för patienten och gör det smidigare och enklare att ta avtryck, säger Ann-Charlotte Sundelin, tandvårdsdirektör Folktandvården Västra Götaland.

Sedan 2020 har 68 kliniker infört det nya arbetssättet och under det första halvåret 2022 kommer ytterligare drygt 50 kliniker att använda denna teknik.

– Under nästa år kommer vi även satsa mer på digitala vårdmöten för att öka tillgängligheten och möta patienten där den är, säger Angelica Lundgren Bielinski (M), ordförande i tandvårdsstyrelsen.

På Folktandvården Västra Götaland arbetar cirka 3 200 personer på 157 kliniker inom både allmän- och specialisttandvård.