Dentist and patient with parodontosis

De båda kroniska, icke smittsamma sjukdomarna parodontit och diabetes är oberoende av varandra associerade till mortalitet och är dubbelriktat associerade med varandra.