Young woman is getting treatment in dentist’s office

Tandhälsoförbundet föreslår att föräldrar, skolan och sjukvården ges ett större ansvar att tillsammans med tandvården förebygga dålig tandhälsa.