450

”I år var vi tvungna att dela upp lunchen i två sittningar för att kunna hålla avstånd, det innebar att den blev lugnare i utställningen och mer tid att prata och diskutera. Det uppskattade utställarna.”