Imorgon överlämnas 3 200 underskrifter

"Med en ökande delegering på landets tandvårdskliniker, blir det allt viktigare att tandsköterskorna har rätt kompetens, säger Marie Udén", ordförande Svenska Tandsköterskeförbundet.

Imorgon, den 18 mars, . uppvaktar Svenska Tandsköterskeförbundet socialminister Lena Hallengren med kravet att få en yrkesskyddad titel. Med sig har man drygt 3 100 namnunderskrifter från både tandsköterskor och annan tandvårdpersonal genom ett upprop på förbundets hemsida.
– Vi måste få ett slut på outbildade tandsköterskor ute på klinikerna, det är en fråga om patientsäkerheten, säger Marie Udén, ordförande Svenska Tandsköterskeförbundet.

I morgon tågar Svenska Tandsköterskeförbundet upp till Socialdepartementet i Stockholm och uppvakta socialminister Lena Hallengren. En delegation från styrelsen kommer då lämna över 3 200 namnunderskrifter med kravet att göra tandsköterska till en yrkesskyddad titel.

– Intresset och antalet namnunderskrifter har överraskat lite, och det visar verkligen vilket stort engagemang den här frågan väcker, säger Marie Udén.

– Nu handlar det om att får gehör för våra krav och förmå departementet att göra en undersökning och ta fram ett beredningsunderlag, fortsätter Marie.

Att yrkesskydda titeln handlar både om att få en ökad respekt för yrket, men också att garantera patientsäkerheten. Med en ökande delegering på landets tandvårdskliniker, blir det allt viktigare att tandsköterskorna har rätt kompetens.