Infection And Disease Control

Infektiös endokardit är en sällsynt men livshotande sjukdom där bakterier orsakar en infektion i hjärtats klaffar. Totalt drabbas cirka 500 personer per år i Sverige.