Patientnämnden tog 2021 emot fler ärenden än något tidigare år

Sedan en tid kan också patienter och närstående framföra tips på en innovativ eller förbättrande idé som kan bidra till vårdens utveckling. Under 2021 inkom runt 1 840 innovations- och förbättringsförslag.

Patientnämnden . i Region Stockholm har funnits under 40 år och aldrig tidigare har så många ärenden tagits emot som under 2021 då 8 010 nya patientärenden kom in. Av dessa var 1 255 relaterade till covid-19. Siffran ska jämföras med det förra pandemiåret 2020 då 7 095 nya patientärenden inkom (cirka 800 berörde covid-19), och 2019 då siffran var 7 495.

Intressant att notera är också att förutom de 8 010 ärenden som under året hanterats så tar patientnämndens förvaltning även emot ett stort antal, cirka 2 850, telefonsamtal som rör antingen någon typ av information/hänvisning till andra instanser och myndigheter eller som handlar om redan pågående ärenden.

– I och med att vi har en mycket bred kompetens på patientnämnden så kan vi besvara många frågor patienterna har, även om vi självklart inte har en ren rådgivningsfunktion, berättar förvaltningschef Steinunn Ásgeirsdóttir, och menar att det är en god och viktig service till medborgarna i Stockholms län. Hon konstaterar också att patientnämnden i Stockholm aldrig tidigare tagit emot så många ärenden. Även om det i relation till det stora antal vårdbesök som görs i regionen under ett år inte kan verka mycket, så visar det ändå på att patienter vet att de kan höra av sig med sina synpunkter till oss, säger hon.

Tillgängligheten har också ökats genom att det sedan förra året är möjligt för patienter och närstående att framföra sina synpunkter eller klagomål till patientnämnden direkt via inloggning på 1177.se, och många använder sig av den kontaktvägen.

Sedan en tid kan också patienter och närstående, när de hör av sig till patientnämnden, framföra tips på en innovativ eller förbättrande idé som kan bidra till vårdens utveckling. Under 2021 inkom runt 1 840 innovations- och förbättringsförslag. De inkomna förslagen anknyter mest till patientens egen vård som att få en utredning, bli kontaktad, att bli lyssnad till, kontinuitet i uppföljning och receptförskrivning med mera. De förslag som kan ha bäring på innovation, lämnas sedan över till Enheten för Innovation i Region Stockholm. Förra året var det cirka 46 ärenden som överlämnades.
– Det känns bra att kunna lämna över dessa förslag som speglar det som patienter upplever i sina möten med vården, och som i flera fall kan förverkligas, avslutar Steinunn Ásgeirsdóttir.