Rekordår för vetenskapliga publiceringar och genomslag

Under 2021 var Folktandvården Stockholm medförfattare till 22 vetenskapliga originalartiklar, vilket innebär ett nytt rekord i antal publiceringar.

Folktandvården Stockholms . forskningsbokslut för 2021 visar en fortsatt hög takt i publicerad forskning, och dessutom med ett stort genomslag. 
– Effekterna av pandemin visar sig även detta år, bland annat genom kraftigt försenad datainsamling i vissa kliniska studier. Trots det är vi stolta över vad vi åstadkommit under 2021, berättar Lars Fredriksson och Pia Skott, Folktandvården Stockholms forskningschefer. 

– Vi har tagit stora kliv i vårt arbete att öka den akademiska kompetensen i organisationen och det stärker oss på lång sikt såväl som idag, fortsätter Lars Fredriksson och Pia Skott.

De senaste åren har hållit en mycket positiv utveckling av antalet publicerade vetenskapliga originalartiklar, och trenden håller i sig även för året 2021 då Folktandvården Stockholms medarbetare var medförfattare till 22 vetenskapliga artiklar. Det innebär ett nytt rekord i antal publiceringar. Tillsammans med en genomsnittligt högre Journal Impact Factor (ett mått för vetenskapliga tidskrifters genomslag) än tidigare får verksamhetens forskningsinsatser större genomslag än någonsin.

Andra forskningshändelser under året:

  • Två av Folktandvården Stockholms doktorander genomförde halvtidskontroll på sina forskarutbildningar – Specialisttandläkarna Carolina Modin och Linn Hedberg.
  • Specialisttandläkarna Nicole Winitsky och Wedad Hammoudi fick båda pris för bästa forskningsrapport från sina respektive ämnesföreningar.
  • Tandläkare Anders Lindunger registrerades som Folktandvården Stockholms 13:e doktorand.
  • Ett nära samarbete har utvecklats med två seniora professorer – Åke Seiger, professor i geriatrik, och Jan Hirsch, professor i käkkirurgi.