25 utbildningar startar under 2022

Totalt finns 853 platser på de utbildningar som kommer att startas under 2022, platser som är eftertraktade. Enligt statistikmyndigheten SCB:s senaste statistik från antagningen, daterad till år 2020, hade tandsköterskeutbildningen 5,5 behöriga sökande per plats vilket är mycket högre än snittet.

Totalt kommer 25 . tandsköterskeutbildningar att starta på yrkeshögskolan under 2022, vilket betyder över 850 platser. Men trots högt söktryck kommer antalet platser att minskas kommande år.

Det är Myndigheten för yrkeshögskolan som bedömer vilka utbildningar som får ingå i yrkeshögskolan. De ska ha en stark arbetslivsanknytning och utformas i nära samarbete med representanter från arbetslivet.

– När en utbildningsanordnare beviljas ett beslut om att få bedriva utbildning brukar de beviljas mellan en och fem starter. Det vanligaste är att man beviljas tre starter där de flesta har en start per år, säger Lisa Östbring, omvärldsanalytiker på Myndigheten för yrkeshögskolan.

Under år 2022 kommer det att startas 25 tandsköterskeutbildningar totalt.

– Av de som har beviljats start i år har alla haft utbildningen tidigare och har gjort en ny ansökan för att få fortsätta, säger hon.

De 25 utbildningarna finns utspridda över totalt 17 av Sveriges 21 län. De län där det inte startar någon tandsköterskeutbildning i år är Gotland, Norrbotten, Blekinge och Gävleborg.

Totalt finns 853 platser på de utbildningar som kommer att startas under 2022, platser som är eftertraktade. Enligt statistikmyndigheten SCB:s senaste statistik från antagningen, daterad till år 2020, hade tandsköterskeutbildningen 5,5 behöriga sökande per plats vilket är mycket högre än snittet.

– För hela yrkeshögskolan ligger snittet på två behöriga sökande per plats så det är ett ganska högt söktryck på tandsköterskeutbildningarna, säger Lisa Östbring.

Trots det höga söktrycket kommer Myndigheten för yrkeshögskolan att minska antalet platser per år på tandsköterskeutbildningarna till mellan 600–700 på ett par års sikt. Det efter att de ökats från runt 800 platser år 2016 till runt 1000 platser år 2019.

– Vi ska utbilda i enlighet med arbetslivets efterfrågan, utbildningen ska leda till ett arbete. Vi har haft lite höga nivåer så nu försöker vi successivt dra ner antalet en viss del och det handlar om att vi inte vill överutbilda så att man hamnar i arbetslöshet efter utbildningen, säger hon.

I SKR:s rekryteringsenkät till regionerna förra året angav merparten av de som behövt rekrytera att det finns en balans i antalet sökande till de utlysta tandskötersketjänsterna. Och i SCB:s Trender och prognoser från 2020 görs bedömningen att nuvarande utbildningsvolymer av tandsköterskor riskerar att leda till ett överskott på arbetsmarknaden om de inte justeras ner något.

– Det är ganska många parametrar som vi väger in i det. Vi har sett att antalet tandsköterskor blivit ganska många samtidigt som vi satt det i relation till antalet pensionsavgångar, samtidigt som yrkeskåren också behöver växa eftersom befolkningen växer med ökande tandvårdsbehov som följd, säger hon.

Dock kan det uppstå regionala skillnader som gör att antalet platser periodvis behöver ökas.

– Tandsköterskor är som många andra yrkesroller som behövs över hela landet. Därför måste vi se till så att det finns tillgänglig utbildning i hela landet, säger Lisa Östbring.

Kommuner med YH-utbildning till tandsköterska

 • Lund
 • Halmstad
 • Nyköping
 • Uppsala
 • Falun
 • Jönköping
 • Tranås
 • Malmö
 • Solna
 • Borås
 • Uddevalla
 • Östersund
 • Oskarshamn
 • Göteborg
 • Lindesberg
 • Karlstad
 • Växjö
 • Kristianstad
 • Umeå
 • Stockholm
 • Sundsvall
 • Västerås
 • Linköping
 • Gislaved
 • Norrköping
 • Värnamo