Female dentist doctor teaching students

Totalt finns 853 platser på de utbildningar som kommer att startas under 2022, platser som är eftertraktade. Enligt statistikmyndigheten SCB:s senaste statistik från antagningen, daterad till år 2020, hade tandsköterskeutbildningen 5,5 behöriga sökande per plats vilket är mycket högre än snittet.