Björn Klinge (kopia)

Björn Klinge är senior professor i parodontologi vid Malmö universitet.