”Jag vill ha arbetskamrater som förstår att deras jobb är viktigt”

"Det är viktigt att lyssna in vad som faktiskt händer på arbetsplatserna, att inte flyta runt i stratosfären. Annars finns en risk att det centrala arbetet och avtalen slår fel", säger Chaim Zlotnik.

Han blev tandläkare . för att kunna röra sig fritt i världen, men har varit Stockholm och Folktandvården trogen i över 30 år. Möt Chaim Zlotnik, fackförbundsordföranden som hellre ställer frågor än ger tvärsäkra svar.

Att Chaim Zlotnik blev just tandläkare är – som för de flesta vid valet av yrke – en blandning av familjepåverkan, nyfikenhet och slump. Chaim är yngst av fyra syskon, och hans storasyster jobbade redan som tandläkare på privatpraktik och talade väl om sitt yrke.

­– Det som tilltalar mig är kombinationen av hantverk och akademiskt kunnande, där man hela tiden måste fortsätta att uppdatera sig. Man får arbeta med människor och det ingår en massa olika discipliner. Dessutom hade tandläkare en viss status.

En annan aspekt som var viktig för Chaim som ung var att skaffa en profession som gick att ta med sig vart som helst i världen. Det hade varit svårt om han till exempel blivit jurist, som en del av hans vänner. Så tandläkare fick det bli.

Väl ute i arbetslivet märkte Chaim att yrket trots allt är ganska smalt. Antingen kan man jobba inom tandvård eller satsa på forskning och undervisning, eller kombinera. För att vidareutveckla sig sökte han specialistutbildningen i parodontologi, men blev inte utvald. Det var nog tur för Tandläkarförbundet, eftersom Chaim fick mer tid att engagera sig fackligt. Redan 2001 blev han invald i Stockholms lokalavdelning av Tjänstetandläkarna, 2003 blev han huvudskyddsombud och 2006 ordförande i lokalavdelningen. Samma år valdes han in Tjänstetandläkarnas centrala styrelse där han så småningom blev ordförande. Sedan 2018 är han även ordförande i Sveriges Tandläkarförbund.

Att Chaim engagerade sig i facket beror i grunden på att han är en föreningsmänniska. Bland annat har han varit aktiv i många idrottsföreningar, till exempel blev han svensk mästare i rodd som 14-åring 1977. Han har också varit med i juniorlandslaget i rugby och varit fotbollstränare i många år. Han beskriver sig som en sådan ser sig omkring när han kommer in i organisationer. Han kommer på möten och han undrar saker.

– När jag blev föreslagen som ordförande i lokalföreningen frågade jag valberedningen varför. ”För att nuvarande ordförande tycker att du ställer bra frågor”, svarade de. Jag vill helt enkelt alltid veta mer.

För Chaim har det fackliga arbetet varit lika roligt oavsett nivå. På det lokala planet kunde han vara ett stöd för enskilda individer och centralt är han med och skapar övergripande förutsättningar. Men han har alltid kvar sitt öra i det lokala.

– Det är viktigt att lyssna in vad som faktiskt händer på arbetsplatserna, att inte flyta runt i stratosfären. Annars finns en risk att det centrala arbetet och avtalen slår fel.

Chaim jobbade som tandläkare i tio år innan han började sin resa inom facket. Gnistan tändes vid millennieskiftet, då Folktandvården i Stockholm gick från förvaltning till aktiebolag.

­– Då blev det mer fokus på pengarna än på vård och omhändertagande. Den ekonomiska pressen har gjort att vården blivit något som ska hanteras av de anställda. Vi kläms mellan arbetsgivaransvar och vårt legitimationsansvar. Till sist tar de enskilda tandläkarna slut, de orkar inte mer.

Grundproblemet är enligt Chaim att Folktandvården i landets regioner drivs planekonomiskt på en helt konkurrensutsatt marknad. Å ena sidan är priserna fastställda av regionfullmäktige, å andra sidan finns ett avkastningskrav på många miljoner kronor. Då blir resultatet tidspress, etisk stress och medarbetare som slutar. I takt med detta ökar kraven från patienterna på bättre omsorg och högre teknisk kvalitet.

– När jag började var det mycket vanligare med proteser. Nu har fler kvar sina tänder hela livet och många får kronor eller broar. Att behålla en tand och rotfylla den ger en helt annan kvalitet är att dra ut, men kvalitet kostar och är resurskrävande.

Förutom de gemensamma odontologiska frågorna som exempelvis grundutbildning, etik, kompetensutveckling arbetar Tandläkarförbundet för god samverkan med de många myndigheter som är inblandade i tandläkares vardag. Andra viktiga frågor är människors fortsatta tillgång till tandläkare i glesbygd och att hela befolkningens tandvårdsbehov blir tillgodosett även i framtiden. Men oavsett hur stort det behovet är, och hur det ser ut, är det svårt för Tandläkarna att möta det ensamma. Det viktiga teamarbetet med tandsköterskan är förutsättningen för bra tandvård.

Chaims deltidsarbete på kliniken innebär att han jobbar tillsammans med olika tandsköterskor. De har olika personlighet och lite olika arbetssätt, men de egenskaper Chaim värdesätter mest är engagemang och nyfikenhet.

– Jag vill ha arbetskamrater som förstår att deras jobb är viktigt. Det ligger en människa i stolen, och mitt fulla fokus måste vara på den individen och det hantverk jag har att utföra.

Därför är det enligt Chaim allra bäst med en tandsköterska som verkligen assisterar när det är dags för det och som kan arbeta självständigt när det är dags för det. Att som tandläkare och tandsköterska hitta en gemensam väl fungerande arbetsform är ovärderligt, anser Chaim. Han medverkar gärna till att tandsköterskor utvecklas i sin roll, men betonar att den utvecklingen i så fall måste ske ”inom ramarna”.

– Jag förstår att tandsköterskor vill göra fler arbetsuppgifter för att det är roligare, men i så fall måste det fungera i flödet. Fokus måste ligga på att allt ska flyta smidigt kring patienten.

Linda Swartz

FAKTA – Chaim Zlotnik

Gör: Tandläkare på Folktandvården Vasastan i Stockholm, ordförande i Sveriges Tandläkarförbund sedan 2018.
Ålder: 59 år.
Bor: I södra Stockholm.
Bakgrund: Uppvuxen i Stockholm. Utbildad vid Karolinska Institutet. Har alltid arbetat inom Folktandvården: AT i Västmanland 1989–90, vikariat i Stockholm, Bro och Sollentuna, sedan fast tjänst i Sollentuna. Därefter vidare till centrala Stockholm: först Karlaplan och därefter Allmäntandvården vid Eastmaninstitutet som nu blivit Folktandvården Vasastan i lokaler på Sabbatsberg.
På fritiden: Trädgårdsarbete. ”Det finns alltid något att göra.”

 

FAKTA – Sveriges Tandläkarförbund

Tandläkarförbundet är en del av Saco, Sveriges Akademikers Centralorganisation. Förbundet har cirka 7 500 enskilda medlemmar i fyra riksföreningar:

  • Tandläkare – Egen Verksamhet
  • Tjänstetandläkarna
  • SOL – Riksföreningen för tandläkare inom forskning, utbildning och specialisttandvård
  • Studerandeföreningen