450

”Det är viktigt att lyssna in vad som faktiskt händer på arbetsplatserna, att inte flyta runt i stratosfären. Annars finns en risk att det centrala arbetet och avtalen slår fel”, säger Chaim Zlotnik.