Så många har jobb efter utbildningen

Enligt statistik från SCB kring alla som tar examen från en yrkeshögskoleutbildning, så har 81 procent av de som påbörjat en utbildning till tandsköterska under 2020 också tagit ut en examen.

Den som väljer att läsa . till tandsköterska har goda möjligheter att få jobb. Över 90 procent av de som tagit examen från någon av landets yrkeshögskoleutbildningar arbetar som tandsköterska efter ett år.

Det är Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH, som tillsammans med SCB årligen genomför en enkätundersökning kallad sysselsättningsstudien bland alla som blivit examinerade från en yrkeshögskoleutbildning.

– Vi gör den för att se om de som läst en YH-utbildning också kommit ut i arbete och för att undersöka överensstämmelsen mellan utbildningen och arbetet, säger Lisa Östbring, omvärldsanalytiker på Myndigheten för yrkeshögskolan.

Lisa Östbring, omvärldsanalytiker på Myndigheten för yrkeshögskolan

Eftersom yrkeshögskolan är en utbildningsform som görs i nära samarbete med näringslivet syftade undersökningen till att ta reda på hur stor andel av de utexaminerade studenterna som har jobb ett år efter avslutad utbildning. Och i fallet med tandsköterskorna ligger den siffran på 92 procent för de som tog examen 2020.

– Sett till hela yrkeshögskolan är siffran 89 procent så tandsköterskorna ligger alltså något högre, säger Lisa Östbring.

I undersökningen mättes också hur väl kopplingen mellan utbildning och arbete stämmer överens, helt enkelt om de som läst till tandsköterska också arbetar som tandsköterska eller om de bytt till något annat yrke.

– Av de som tog examen 2020 tyckte 84 procent att de hade ett jobb som helt eller till största delen stämde överens med den utbildning som de gått. Inom hela hälso- och sjukvårdsområdet är samma siffra 65 procent, liksom för hela yrkeshögskolan. Så för tandsköterskorna matchar arbete och utbildning i större utsträckning än för yrkeshögskolan i helhet, säger hon.

Trenden går dessutom mot en allt större överensstämmelse.

– År 2018 var siffran 81 procent och nu är det 84 procent som tycker det är en bra överensstämmelse så det har ökat något, men det har ändå hållit sig ganska konstant, säger Lisa Östbring.

Enligt statistik från SCB kring alla som tar examen från en yrkeshögskoleutbildning, så har 81 procent av de som påbörjat en utbildning till tandsköterska under 2020 också tagit ut en examen.

– Det är en siffra som hållit sig ganska konstant under de senaste åren, år 2017 var det 85 procent och nu 81 procent. Tittar man på hela yrkeshögskolan ligger siffran på 71,6 procent så där ligger tandsköterskeutbildningen lite högre, liksom flera av utbildningarna inom området vård och hälsa, säger Lisa Östbring.

Siffrorna från SCB visar också att det finns en stor skillnad mellan könen där andelen kvinnor som tagit examen ligger på 82 procent medan samma siffra för männen är 54 procent.

– Man ska komma ihåg att det då handlar om en handfull män och flera hundra kvinnor, säger Lisa Östbring.