4.1 Lisa Östbring 150

Lisa Östbring, omvärldsanalytiker på Myndigheten för yrkeshögskolan