Charming female dentist posing in a face mask

Enligt statistik från SCB kring alla som tar examen från en yrkeshögskoleutbildning, så har 81 procent av de som påbörjat en utbildning till tandsköterska under 2020 också tagit ut en examen.