Tandsköterskorna kräver en yrkesskyddad titel

Mary Grace Sabado från Svenska Tandsköterskeförbundet lämnade över ca 3200 namnunderskrifter till Statssekreterare Tobias Lundin Gerdås på Socialdepartementet.

I mitten av mars . uppvaktade tandsköterskorna socialminister Lena Hallengren med kravet att få en yrkesskyddad titel.
Med sig hade man drygt 3 200 namnunderskrifter från både tandsköterskor och annan tandvårdpersonal.
– Vi måste få ett slut på outbildade tandsköterskor ute på klinikerna, det är en fråga om patientsäkerheten, säger Marie Udén, fd. ordförande på Svenska Tandsköterskeförbundet.

Den 18 mars tågade Svenska Tandsköterskeförbundet upp till Socialdepartementet i Stockholm och uppvakta socialminister Lena Hallengren. Mary Grace Sabado representerade styrelsen och lämnade över 3 200 namnunderskrifter med kravet att göra tandsköterska till en yrkesskyddad titel.

– De handlar om att får gehör för våra krav och förmå departementet att göra en undersökning och ta fram ett beredningsunderlag, säger Marie Udén

Senast en liknande utredning genomfördes var 2009. Den resulterade i att man inte ansåg att tandsköterska skulle bli en yrkesskyddad titel.

Den stora skillnaden i dag är att man 15 juni 2021 beslutade att yrkesskydda titeln undersköterska med motiveringen att det finns ett behov av att ”säkerställa en enhetlig kompetensnivå”.

– Tandsköterskorna är i en liknande situation med den skillnaden att de ofta arbetar inne i kroppen, via munnen. Det motiverar i allra högsta grad att höja den allmänna kompetensen genom att yrkesskydda titeln tandsköterska.

Att yrkesskydda titeln handlar både om att få en ökad respekt för yrket, men också att garantera patientsäkerheten. Med en ökande delegering på landets tandvårdskliniker, blir det allt viktigare att tandsköterskorna har rätt kompetens.

– Jag är säker på att många patienter inte har en aning om att det ute på klinikerna finns tandsköterskor som har mindre utbildning än ett affärsbiträde, och ändå medverkar i behandlingen.