Ettåringar ska kallas till tandläkaren för en mer jämlik tandvård

Hesam Jaafar, klinikchef på Folktandvården Järva

Folktandvården Stockholm . kommer att börja kalla ettåringar i socioekonomiskt utsatta områden. Detta efter ett beslut från regionen som tagits för jämlik tandvård och bättre generell hälsa.
– Det man vet säkert är att förebyggande tandvård har en stor effekt. Vi har sett att det är oerhört viktigt att fånga upp barn tidigt, göra en riskbedömning och ge information och kunskap till de föräldrar som behöver det som mest, säger Hesam Jaafar, klinikchef på Folktandvården Järva.

Nu ökar Region Stockholm insatsen för små barn i utsatta områden . Barn i socioekonomiskt utsatta områden har en tandhälsa som är generellt sämre än genomsnittet i regionen. Från den 1 maj kallas därför barn i dessa områden till tandläkaren redan vid ett års ålder. Tidigare kallades de vid två års ålder. Övriga barn räcker det att kalla vid tre års ålder då tandhälsan där är god i Stockholmsregionen.

– Ju tidigare föräldrar får kunskap om hur man sköter barnens tänder, desto större chans till god tandhälsa får barnen under sin uppväxt, vilket även innebär minskat lidande för patienten och minskade kostnader för samhället på sikt, säger vd Eva Ljung.

Här om dagen besökte Tandvårdsberedningen Folktandvården Järva, som ligger i Rinkeby. Där träffade de bland andra klinikchefen Hesam Jaafar som ser fördelar med insatsen.

– Det man vet säkert är att förebyggande tandvård har en stor effekt. Vi har sett att det är oerhört viktigt att fånga upp barn tidigt, göra en riskbedömning och ge information och kunskap till de föräldrar som behöver det som mest, säger Hesam Jaafar.

Friska tänder ökar möjligheten till en bättre allmänhälsa och ökar chansen att det går bättre i skolan och vid andra aktiviteter. Barnet får fler möjligheter i samhället eftersom alla delar hänger ihop.

Stockholms län är utifrån tandhälsa, geografiskt indelat i olika vårdbehovsområden 1–4. Det är baserat på skillnader i tandhälsa och uppdateras årligen. Folktandvården har i uppdrag att utföra generella insatser till alla barn och riktade insatser till barn i vårdbehovsområde 3 och 4 där kariesförekomsten är som störst.