Open mouth during drilling treatment at the dentist in dental clinic. Close-up. Dentistry

Forskningsstudien är genomförd av en forskargrupp från Folktandvården Stockholm, Akademiskt barntandvårdscentrum och Karolinska Institutet. Studien omfattar nära 64 000 barn.