Hur ser ungdomar på snus?

Trender i olika grupper kan påverka valet av snussort, och bilden är att det främst är tjejer och yngre personer som använder nikotinsnus.

Användningen av snus . bland unga i Sverige har ökat under de senaste åren, framför allt bland flickor. För att få mer kunskap till det tobaks- och nikotinförebyggande arbetet har Folkhälsomyndigheten intervjuat 25 ungdomar om snus och snusanvändning, framför allt nikotinsnus. Intervjufrågorna handlade om användning, exponering, hälsa och smaksättning.

Undersökningen visar att snus finns i ungdomarnas vardagsliv och i stort sett alla har personer i sin omgivning som snusar. En del menar även att de blir exponerade för snus i sociala medier, oftast i marknadsföring.

Många tror att grupptryck är den största anledningen till att man börjar snusa, och att ens vänner snusar. Alla som någon gång har snusat provade först tillsammans med vänner. Att snusa anses också vara lite coolt och populärt.

De flesta ungdomarna tror att snus är den mest populära tobaks- eller nikotinprodukten bland tonåringar i dag, speciellt nikotinsnus som ofta är smaksatt. Vad vänner och andra personer i ens omgivning använder styr oftast vilken produkt man själv väljer. Priset och hur lätt en produkt är att få tag på kan också påverka. Men tillgången på snus verkar inte vara något problem eller något som ungdomarna reflekterar över i stor utsträckning.

De ungdomar som aldrig provat snus har generellt en negativ inställning och beskriver snusande som onödigt, skadligt för hälsan och beroendeframkallande. De flesta, oavsett om de själva provat eller inte, tycker dock inte att snusande är en stor fråga eftersom det är så pass vanligt och menar att alla själva får välja.

Ungdomar som ibland snusar är överens om att det har negativa effekter på hälsan och är medvetna om riskerna, men de snusar ändå. Snus jämförs också med cigaretter som upplevs vara mer skadligt för hälsan.

Nikotinsnus ses av många ungdomar som fräschare, trendigare och bättre för hälsan än tobakssnus. Trender i olika grupper kan också påverka valet av snussort, och bilden är att det främst är tjejer och yngre personer som använder nikotinsnus. Ungdomarna tror att smaksatt snus gör att fler provar eller fortsätter att snusa. Flera menar att tillverkarna avsiktligt har valt smaker som lockar unga, till exempel godis- och fruktsmaker.

Om publikationen

Denna intervjustudie syftar till att ge fördjupad kunskap om ungdomars erfarenheter och tankar om snus, framförallt nikotinsnus. Målgrupper för publikationen är personer som arbetar med hälsofrämjande eller förebyggande insatser inom skolor, kommuner, länsstyrelser och regioner. Rapporten har tagits fram av utredare på enheten för tobaksprevention och går att läsa i sin helhet här.