Patienter med käkproblematik är mer beroende av ekonomiskt stöd

Adrian Salinas Fredricson, ST-tandläkare och doktorand hos Folktandvården Stockholm, har i sin senaste studie funnit att patienter med TMD är två till tre gånger mer beroende av sjukskrivning och förtidspension än normalbefolkningen.

Ny forskning . från Folktandvården Stockholm visar att patienter med problem i käkmuskulatur eller käkled är upp till tre gånger mer beroende av sjukskrivning och förtidspension än andra i befolkningen. Mer resurser krävs nu för att identifiera dessa personer tidigare.
– Resultaten är viktiga eftersom de visar att patientgruppen är svårt drabbad av sitt tillstånd och att mer resurser krävs för att tidigare identifiera och diagnostisera dessa personer, säger Adrian Salinas Fredricson, ST-tandläkare. 

Temporomandibulär dysfunktion (TMD) är ett samlingsbegrepp för ett flertal diagnoser som drabbar käkmuskulaturen och/eller käkleden. Adrian Salinas Fredricson, ST-tandläkare och doktorand hos Folktandvården Stockholm, har i sin senaste studie funnit att patienter med TMD är två till tre gånger mer beroende av sjukskrivning och förtidspension än normalbefolkningen. Många är dessutom beroende av det ekonomiska stödet redan fem år innan de blivit diagnosticerade eller opererade första gången.

– Det är särskilt uppseendeväckande att så många personer med TMD är beroende av ekonomiskt stöd, vilket visar hur pass handikappande diagnosen kan vara, säger Lars Fredriksson, forskningschef Folktandvården Stockholm.

Nära en av fem är drabbade

TMD drabbar cirka 10-20 procent av befolkningen och är förknippat med smärta och nedsatt käkfunktion. Den nedsatta funktionen påverkar livskvaliteten genom att de som drabbas har en nedsatt förmåga att utföra dagliga aktiviteter så som att tugga, skratta, pussas och prata.

De flesta patienter med TMD behandlas med bland annat bettskena, avslappningsövningar och kognitiv beteendeterapi. En mindre andel av patienterna behandlas med olika former av kirurgiska ingrepp.

Undersöker långsiktiga effekter

Forskningsprojektet strävar mot att öka kunskapen om riskfaktorer för att utveckla TMD, hur TMD påverkar behovet av sjukskrivning och förtidspension samt vilken roll samsjuklighet har i nyttjandet av sådana ersättningsformer.

Handledare: Carina Krüger Weiner (Folktandvården Stockholm)
Bihandledare: Aron Naimi-Akbar (Malmö universitet) Lars Fredriksson (Folktandvården Stockholm), Britt Hedenberg-Magnusson (Folktandvården Stockholm), Johanna Adami (Sophiahemmet högskola), Bodil Lund (Karolinska Institutet) och Annika Rosén (Universitetet i Bergen)