191014 Folktandvården Stockholm

Adrian Salinas Fredricson, ST-tandläkare och doktorand hos Folktandvården Stockholm, har i sin senaste studie funnit att patienter med TMD är två till tre gånger mer beroende av sjukskrivning och förtidspension än normalbefolkningen.