Pia Skott tillträdande chef för ny FoUU-avdelning

Pia Skott är idag en av Folktandvården Stockholms två forskningschefer, och kliver den 1 juli in som chef för den nya avdelningen.

Folktandvården Stockholm . knyter forskning närmare utveckling av organisationen genom att slå ihop avdelningen för forskning och utbildning med tandvård- och utvecklingsavdelningen. 

Områdena för forskning, utbildning, tandvård och utveckling är idag nära sammanlänkade . Nuvarande chef för tandvård- och utvecklingsavdelningen (ToU), Irene Smedberg, går till sommaren i pension efter 43 års tjänst inom Folktandvården, och med det slås ToU och forskning- och utbildningsavdelningen (FoU) ihop till en avdelning: Forskning-, utveckling- och utbildningsavdelningen (FoUU). Pia Skott är idag en av Folktandvården Stockholms två forskningschefer, och kliver den 1 juli in som chef för den nya avdelningen.

– Detta är ett viktigt steg för att se till att ny kunskap implementeras i vår kliniska vardag så att det kommer våra patienter tillgodo. Folktandvården ska bli ännu bättre på att rekrytera, ta tillvara och utveckla den kompetens vi har inom verksamheten. Jag ser fram emot att vi kan fortsätta arbetet med att förbättra arbetsprocesser, säkerställa kvalitet i patientbehandlingar och utvecklas tillsammans med ett starkt Region Stockholm, säger Pia Skott, tillträdande chef för FoUU.

Pia Skott utbildade sig till tandläkare på Karolinska Institutet och har arbetat hos oss på Folktandvården sedan 1999. Hon har en gedigen ledarerfarenhet som klinikchef inom både allmän- och specialisttandvården och som biträdande föreståndare för Akademiskt äldretandvårdscentrum (ACT). Pia doktorerade 2002 i virologi, är specialist i orofacial medicin, ordförande i regionalt programområde (RPO) tandvård och en uppskattad föreläsare både internt och externt, bland mycket annat.

– Jag är väldigt glad att Pia tackat ja till rollen som FoUU-chef. Hon har både ett stort kontaktnät, en bred erfarenhet och en utmärkt förmåga att driva på förändringar. Hon kommer göra stora framsteg för vårt utvecklingsarbete, säger Eva Ljung, vd.