181211 SLL FTV Ledningsgrupp

Pia Skott är idag en av Folktandvården Stockholms två forskningschefer, och kliver den 1 juli in som chef för den nya avdelningen.